Vakantie

In de maanden mei tot en met augustus is de galerie in verband met vakantie gesloten.

Hopelijk kunnen we in september weer starten met de exposities.
We informeren u via de website en de mail.

Mocht u nog het boek ‘De Kaaistoep’ willen kopen of ophalen. Dat blijft mogelijk. Bel of mail dan even van tevoren:
secretaris@tilburg.knnv.nl
013 – 5436541

3 mei 2020

De Kaaistoep in beeld, verlengd tot en met 26 april

Galerie De Roos opent op zondag 1 maart samen met de KNNV-afdeling Tilburg de jubileumexpositie ‘De Kaaistoep in beeld’.

De Kaaistoep is een natuurgebied in de provincie Noord-Brabant in de gemeente Tilburg. Het gebied is circa 580 ha groot en kenmerkt zich door een arme zandige bodem. Het grootste deel is vrij droog, maar er zijn ook moerassige stukken, een aantal gegraven plassen & poelen en een beek, de Oude Leij, die het gebied doorsnijdt.

De Oude Leij, foto: Arnold van Rijsewijk

Het gebied bestaat voor bijna 70% uit bos en heeft een beschermde status, omdat er grondwater wordt gewonnen voor de watervoorziening van de stad Tilburg.
Sinds 1995, dus al 25 jaar, worden in het gebied inventarisaties van planten en dieren uitgevoerd en wordt door amateur- en professionele ecologen onderzoek gedaan naar relaties tussen organismen.
Al deze onderzoeken worden gecoördineerd door de afdeling Tilburg van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en worden ondersteund door Natuurmuseum Brabant.

In deze expositie worden aan de hand van mooie foto’s de sfeer en de activiteiten van het onderzoek weergegeven.
Rond 14.30 uur zal Paul van Wielink met een inleiding de tentoonstelling openen.

Hierna is de expositie nog tot en met zondag 26 april te bezoeken.
De openingstijden zijn op zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur.

Vanaf 14 maart is het boek ‘De Kaaistoep’ ook bij de galerie te koop. De prijs is € 25,- (graag contant betalen, er is geen pin-betaling mogelijk).

Rups Helmkruidvlinder, foto: Bart Horvers

Mede namens het bestuur van de KNNV-afd. Tilburg willen wij u van harte uitnodigen deze expositie te komen bezoeken.

24 februari 2020

Ruimte

‘Ruimte!’ dat is de titel die Frans Broers (Gilze, 1956) geeft aan zijn expositie van voornamelijk schilderijen.
Ruim acht jaar geleden begon hij op de kunstacademie in Arendonk, waar hij door middel van vorm en kleur, ruimte leerde brengen in tekening en schilderij. Bovendien leerde hij daar de kunst van het kijken. Hij is fanatiek begonnen aan een ontdekkingstocht, die hem steeds verder bracht, maar die ook weer nieuwe vraagstukken opleverde. Het element ruimte blijft hem fascineren; zowel bij de specialisatie Schilderen, als bij de nieuwe discipline Mixed Media.
Hij is steeds verrast waar hij terecht komt, van figuratief naar abstract, van twee- naar driedimensionaal. Soms werkt hij vanuit een concept, maar laat zich vooral verrassen door ingevingen of beelden die op zijn pad komen. Vandaar de grote verscheidenheid in kleur, vorm en materiaal in zijn werk.
De opening van de expositie ‘Ruimte!’ vindt plaats op zondag 2 februari om 14.30 uur.
Een openingswoord wordt gesproken door Gerret Tol (Rietveld-academie).
Wim Ruis zal de hele galerieruimte vullen met accordeonmuziek.

De expositie is van 2 t/m 23 februari op zaterdag- en zondagmiddag te bezoeken van 14.00 tot 17.00 uur en op aanvraag.

23 januari 2020