Nostalgie en Verwondering

In de maand april 2022 presenteert Galerie De Roos in Tilburg de expositie ‘Nostalgie en Verwondering’ met schilderijen van Nico van Steyn.

Op een bijzondere wijze schildert de in Tilburg wonende kunstenaar kerken, kathedralen en kapellen. Ook al leven we in een tijd van ontkerkelijking: de verwondering blijft voor de kunstwerken die religies in de loop der eeuwen tot stand hebben gebracht. Daarbij gebruik makend van de beeldende kunsten, architectuur en muziek.

Vooral de indruk en de sferen die de gebouwde ruimtes oproepen zijn leidraad voor de werken van Nico van Steyn, waarbij het drieluik een mooie passende vorm voor dit thema is.

Bij deze tentoonstelling zal ook een uniek boek met fotowerk van Rudi Klumpkens te zien zijn. Dit boek van de eveneens in Tilburg wonende fotograaf/vormgever laat de beiaard van de Heikese kerk en zijn toren zien. In 2018 verving de gemeente Tilburg de oude beiaardautomaat door een nieuwe. Ter gelegenheid van dit gebeuren componeerden een aantal Tilburgse componisten nieuwe melodieën voor de beiaard en  werd het boek gemaakt. Het werd gebonden door Els Rollé. Verhalen van de componisten,  foto’s van Rudi en een unieke vormgeving maken het tot een bijzonder kunstwerk.

De expositie omvat 25 werken. Naast een aantal beroemde Franse kathedralen, zijn er ook  Brabantse kerken te zien waaronder de Sint Catharina uit Eindhoven en de Sint Jan uit Den Bosch. En natuurlijk Tilburgse kerken o.a. van het Heike, de Heuvel en het Goirke.

Goirkese kerk, Tilburg

Het bijzondere van de expositie zit hem in het thema. Er zijn niet veel hedendaagse schilders die het onderwerp kerkinterieurs oppakken. Henk Helmantel is misschien een van de bekendste,verder moeten we terug naar de 17e eeuw en komen we namen tegen als Pieter Saenredam en Emanuel de Witte.

Toch is het onderwerp actueel: kon je in de 60-er jaren nog vrij gemakkelijk een kerk binnen lopen en werden er zelfs nog kerken gebouwd, tegenwoordig stuit je al snel op een gesloten deur ofheeft het gebouw een andere functie gekregen. In een aantal gevallen is de kerk gesloopt.

De ontkerkelijking en daarbij de leegloop leveren vragen op en heeft gevolgen: welke kerken gaan we sluiten en welke bouwen we om tot wooneenheden, bibliotheek of buurthuis? Blijft de kerk beeldbepalend voor het dorp? Wat doen we met ons cultureel erfgoed en tegen welke prijs houden we ze in stand? Worden kerkinterieurs zeldzaam?

De titel van de tentoonstelling ‘Nostalgie en Verwondering’ verwijst naar de gevoelens die dit soort vragen kunnen oproepen, misschien vooral bij de generatie die het ‘rijke roomse leven’ nog heeft gekend. De verwondering voor de middeleeuwse gotische kathedraal, die met man, macht en paardenkracht tot stand kwam, zal blijven zelfs voor de 19e-eeuwse neogotische kerk.

St. Jan, Den Bosch

De expositie is geopend vanaf zondagmiddag 3 april, 14.00 uur.
Marianne de Jong, materiekunstenaar, zal rond 14.30 uur een openingswoord houden.

De tentoonstelling is te bezoeken van 3 april t/m 1 mei op zaterdag- en zondagmiddagen van 14.00 – 17.00 uur en eventueelop afspraak. Ook op 1e en 2e Paasdag is de Galerie geopend.

24 maart 2022

Vrieland

Galerie De Roos nodigt u van harte uit voor de bijzondere expositie ‘Vrieland’ van Jan de Vries van 6 t/m 27 maart 2022.

Jan de Vries (1935) was jarenlang docent Beeldende Vorming aan de Pedagogische Academie in Rotterdam.
De laatste 25 jaar maakt hij schilderijen op groot formaat, die indrukwekkend zijn door hun kleur en afmeting.

De schilderijen zijn een ervaringswereld met een open compositie, die vér over zijn begrenzing is uit te breiden tot in het onzichtbare. De verticale dimensie verbindt boven en beneden, hoogte en diepte, verbindt alles waarvan het bewijs, het vermoeden of het besef bestaat of ontstaat. Daarmee wordt de ervaring versterkt van een werkelijkheid die onze kenbare wereld overstijgt en ons terugvoert naar de grond van ons bestaan.

De opening van de expositie vindt plaats op zondag 6 maart. U bent welkom vanaf 14.00 uur.
Rond 14.30 uur zal Gerard van de Kam, een vriend van Jan de Vries, een openingswoord spreken.

20 februari 2022

Tussen enerzijds en anderzijds

Galerie De Roos opent op 5 december de nieuwe expositie ‘Tussen enerzijds en anderzijds’ met werk van Lieve Waelkens.

Lieve Waelkens, geboren in Brugge (1951) was al van jongs af aan vertrouwd met het kunstzinnig ontwerpen van kleurrijke borduurwerken, kerkgewaden en vlaggen in het atelier van haar ouders. Na een werkzaam leven als psycholoog volgde zij de schilder- en tekenopleiding aan de kunstacademie in Arendonk.

Zij werkt met verschillende media hoofdzakelijk tempera en olieverf, maar ook met pastel, inkten en houtskool. Zij kiest verschillende dragers zoals papier, doek maar ook, net als bij iconen, houten planken bewerkt met doek, lijm, krijt en soms bladgoud.

Haar werken zijn enerzijds abstract, verstild, minimalistisch en anderzijds realistisch, kleurrijk, verhalend, uit het leven gegrepen. Twee aspecten, twee drijfveren in de keuze van haar onderwerpen en het ontstaan van haar werk.

Vanwaar de titel ‘tussen enerzijds en anderzijds’?
We leven in een polariserende wereld; enerzijds zus, anderzijds zo; ik of de ander.
Er is steeds minder tijd en ruimte om te nuanceren. De waan van de dag, de economie, het presteren kleuren of verkleuren onze blik. Tijd om te onderzoeken wat er tussen die polariteiten aan mogelijkheden zijn.

Zo ook in de kunst.
In het kunstzinnig ‘bezigzijn’ onderzoeken we juist de spanning, de balans tussen polariteiten zoals zwart -wit, licht-donker, voor-achter, maar ook tussen rust en onrust, heftig of mild, harmonisch of juist naar een dissonant.
Ook onderzoeken we hoe elementen zich tot elkaar verhouden, wat is hun dialoog?
Er valt zoveel te beleven tussen het een en het ander, tussen enerzijds en anderzijds.

Ad van Aart verzorgt het openingswoord op 5 december rond 14.30 uur.
Als u bij de opening aanwezig wilt zijn, laat dat even weten via galeriederoos@gmail.com

De expositie is van 5 t/m 26 december te bezoeken op zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur. Eerste Kerstdag is de galerie gesloten.
In verband met de Coronaregels wordt uw QR-code gecontroleerd bij binnenkomst. Daarnaast is het raadzaam een mondkapje bij de hand te hebben.

28 november 2021