Blues and beyond

Galerie De Roos exposeert van 4 t/m 25 september schilderijen van Frans Ellenbroek.

In deze tentoonstelling is ouder en nieuw werk van Frans Ellenbroek bijeengebracht. De selectie geeft een inkijk in de ontwikkeling van de manier waarop de schilder zijn onderwerp benadert. Steeds gaat het in dit werk over de worsteling van de mens met zijn paradoxale behoefte aan zowel individualiteit als verbondenheid. Die paradox is een uniek menselijke trek, die hem onderscheidt van andere wezens. Niet toevallig vormden portretten van dieren in afzondering (‘eenzaten’) in het begin het belangrijkste middel om aan dit thema vorm te geven. Geleidelijk nam het landschap waarin de dieren zich bevonden de hoofdrol over en werden deze ook abstracter. Meer recent zijn de schilderijen, waarin erotiek een rol begint te spelen. Van alle drie deze perioden exposeert Galerie De Roos nu de meest kenmerkende en aansprekende voorbeelden.

Frans 1 Frans 2

De opening van de expositie is op zondag 4 september, 14.30 uur.
Beeldend kunstenaar Hans Innemée houdt een inleiding bij de tentoonstelling.
Daarna is het werk te zien op zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur.

Frans 3

 

 

 

 

 

14 augustus 2016