De Kaaistoep in beeld, verlengd tot en met 26 april

Galerie De Roos opent op zondag 1 maart samen met de KNNV-afdeling Tilburg de jubileumexpositie ‘De Kaaistoep in beeld’.

De Kaaistoep is een natuurgebied in de provincie Noord-Brabant in de gemeente Tilburg. Het gebied is circa 580 ha groot en kenmerkt zich door een arme zandige bodem. Het grootste deel is vrij droog, maar er zijn ook moerassige stukken, een aantal gegraven plassen & poelen en een beek, de Oude Leij, die het gebied doorsnijdt.

De Oude Leij, foto: Arnold van Rijsewijk

Het gebied bestaat voor bijna 70% uit bos en heeft een beschermde status, omdat er grondwater wordt gewonnen voor de watervoorziening van de stad Tilburg.
Sinds 1995, dus al 25 jaar, worden in het gebied inventarisaties van planten en dieren uitgevoerd en wordt door amateur- en professionele ecologen onderzoek gedaan naar relaties tussen organismen.
Al deze onderzoeken worden gecoördineerd door de afdeling Tilburg van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en worden ondersteund door Natuurmuseum Brabant.

In deze expositie worden aan de hand van mooie foto’s de sfeer en de activiteiten van het onderzoek weergegeven.
Rond 14.30 uur zal Paul van Wielink met een inleiding de tentoonstelling openen.

Hierna is de expositie nog tot en met zondag 26 april te bezoeken.
De openingstijden zijn op zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur.

Vanaf 14 maart is het boek ‘De Kaaistoep’ ook bij de galerie te koop. De prijs is € 25,- (graag contant betalen, er is geen pin-betaling mogelijk).

Rups Helmkruidvlinder, foto: Bart Horvers

Mede namens het bestuur van de KNNV-afd. Tilburg willen wij u van harte uitnodigen deze expositie te komen bezoeken.

24 februari 2020