Nostalgie en Verwondering

In de maand april 2022 presenteert Galerie De Roos in Tilburg de expositie ‘Nostalgie en Verwondering’ met schilderijen van Nico van Steyn.

Op een bijzondere wijze schildert de in Tilburg wonende kunstenaar kerken, kathedralen en kapellen. Ook al leven we in een tijd van ontkerkelijking: de verwondering blijft voor de kunstwerken die religies in de loop der eeuwen tot stand hebben gebracht. Daarbij gebruik makend van de beeldende kunsten, architectuur en muziek.

Vooral de indruk en de sferen die de gebouwde ruimtes oproepen zijn leidraad voor de werken van Nico van Steyn, waarbij het drieluik een mooie passende vorm voor dit thema is.

Bij deze tentoonstelling zal ook een uniek boek met fotowerk van Rudi Klumpkens te zien zijn. Dit boek van de eveneens in Tilburg wonende fotograaf/vormgever laat de beiaard van de Heikese kerk en zijn toren zien. In 2018 verving de gemeente Tilburg de oude beiaardautomaat door een nieuwe. Ter gelegenheid van dit gebeuren componeerden een aantal Tilburgse componisten nieuwe melodieën voor de beiaard en  werd het boek gemaakt. Het werd gebonden door Els Rollé. Verhalen van de componisten,  foto’s van Rudi en een unieke vormgeving maken het tot een bijzonder kunstwerk.

De expositie omvat 25 werken. Naast een aantal beroemde Franse kathedralen, zijn er ook  Brabantse kerken te zien waaronder de Sint Catharina uit Eindhoven en de Sint Jan uit Den Bosch. En natuurlijk Tilburgse kerken o.a. van het Heike, de Heuvel en het Goirke.

Goirkese kerk, Tilburg

Het bijzondere van de expositie zit hem in het thema. Er zijn niet veel hedendaagse schilders die het onderwerp kerkinterieurs oppakken. Henk Helmantel is misschien een van de bekendste,verder moeten we terug naar de 17e eeuw en komen we namen tegen als Pieter Saenredam en Emanuel de Witte.

Toch is het onderwerp actueel: kon je in de 60-er jaren nog vrij gemakkelijk een kerk binnen lopen en werden er zelfs nog kerken gebouwd, tegenwoordig stuit je al snel op een gesloten deur ofheeft het gebouw een andere functie gekregen. In een aantal gevallen is de kerk gesloopt.

De ontkerkelijking en daarbij de leegloop leveren vragen op en heeft gevolgen: welke kerken gaan we sluiten en welke bouwen we om tot wooneenheden, bibliotheek of buurthuis? Blijft de kerk beeldbepalend voor het dorp? Wat doen we met ons cultureel erfgoed en tegen welke prijs houden we ze in stand? Worden kerkinterieurs zeldzaam?

De titel van de tentoonstelling ‘Nostalgie en Verwondering’ verwijst naar de gevoelens die dit soort vragen kunnen oproepen, misschien vooral bij de generatie die het ‘rijke roomse leven’ nog heeft gekend. De verwondering voor de middeleeuwse gotische kathedraal, die met man, macht en paardenkracht tot stand kwam, zal blijven zelfs voor de 19e-eeuwse neogotische kerk.

St. Jan, Den Bosch

De expositie is geopend vanaf zondagmiddag 3 april, 14.00 uur.
Marianne de Jong, materiekunstenaar, zal rond 14.30 uur een openingswoord houden.

De tentoonstelling is te bezoeken van 3 april t/m 1 mei op zaterdag- en zondagmiddagen van 14.00 – 17.00 uur en eventueelop afspraak. Ook op 1e en 2e Paasdag is de Galerie geopend.

24 maart 2022